Zarządzanie nieruchomościami

Firma DOMENA Media & Nieruchomości oferuje Państwu usługi w zakresie  zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, biurowymi, handlowymi.

W ramach zarządzania oferujemy:

 • opracowanie rocznego planu gospodarczego
 • rejestrowanie wspólnoty w oparciu o udzielone pełnomocnictwa
 • zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej wody, wywozu nieczystości oraz kontrola wykonania warunków umowy
 • zlecanie przeglądów i kontroli elementów budynków ( w oparciu o warunki określone przepisami Prawa Budowlanego)
 • zlecanie usuwania awarii, kontrola wykonania prac
 • prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy
 • prowadzenie ewidencji poszczególnych lokali
 • ubezpieczenie części wspólnych nieruchomości
 • regulowanie opłat publicznoprawnych przynależnych do części wspólnych
 • wykonywanie innych, nie wyszczególnionych czynności, wg indywidualnych zleceń i uzgodnień

Usługi inne to oferta skierowana do właścicieli, którzy z obiektywnych   powodów nie mają czasu lub możliwości obsługi wynajętych lokali mieszkaniowych bądź komercyjnych.

Usługi inne to:

 • administrowanie mieszkaniami i lokalami pod wynajem
 • administrowanie wynajmem okazjonalnym i na krótkie terminy
 • serwis w zakresie sprzątania w mieszkaniach, lokalach zarządzanych i administrowanych .